Šķeldas tirdzniecība

Šķeldas tirdzniecība: noliktavu laukumi, eksports, specifikācijas

Ja ir vēlme iegādāties šķeldu, iesakām sazināties ar mums pēc iespējas agrāk pirms apkures sezonas sākuma. Vislabākās kvalitātes šķeldu var piedāvāt, ja preces sagatavošanas laiks iekrīt vasaras periodā. Šķeldas piegāžu stabilitātes un kvalitātes nodrošināšanai izmantojam noliktavu laukumus dažādās Latvijas vietās, kuros pirms katras apkures sezonas tiek sakrauta apkurei izmantojamā šķelda aptuveni 75% apmērā no visa nepieciešamā daudzuma. Parastie apkures šķeldas jeb Biodegvielas tehniskie rādītāji – mitrums amplitūdā 30 – 52%, minerālu saturs zem 3% un frakcija jeb gabalu izmērs 2mm-6mm. Kurināmā vērtība ir intervālā no 2,1 līdz 3,5 MWh tonnā. Atbilstoši patērētāja vajadzībām tehniskās īpašības nelielā mērā var regulēt, sajaucot dažādas koku sugas vai dažāda mitruma un izmēra šķeldu. Ražojam arī tehnoloģisko šķeldu dažādām rūpniecības nozarēm plākšņu un koksnes granulu ražošanai. Pēc iepriekšējas vienošanās varam piedāvāt arī FSC serificētu šķeldu un zāģu skaidas jeb Biodegvielu. Šķeldas tirdzniecību ārpus Latvijas veicam saskaņā ar Incoterms 2010 FOB  piegādes noteikumiem.

Kontaktinformācija: Igors Anosovs +37125434065, e-kiri: igor@reinpaul.ee

Intars Leṡċuks +37125411973, e-pasts:intars@reinpaul.lv

Jauājumu vai cenu piedāvājuma gadījumā sazinieties ar mums